Wednesday, 30 September 2015

Empty.

Selain daripada kehilangan lemak, saya juga telah kehilangan happiness. Saya dah jadi, empty.

No comments:

Post a Comment