Friday, 1 July 2016

Jangan cuba untuk menyakiti saya lagi. Kerana sebetulnya, saya sudah tersakiti sebelum kamu mahu menyakiti saya.

No comments:

Post a Comment