Friday, 14 November 2014

Damn sad.

Apa gunanya hidup berpasangan, akhirnya kau ditinggalkan kesedihan berseorangan.

No comments:

Post a Comment