Friday, 24 February 2017

"Mungkin kerana aku telah dahulu menyintai diri kamu sebelum sempat kita berkenalan."

No comments:

Post a Comment